Notable Alumni

Prof. Dr. Syed Mansoor Sarwar

Prof. Dr. Syed Mansoor Sarwar

Prof. Dr. Aziz Akbar

Prof. Dr. Aziz Akbar

Engr. Jawed Salim Qureshi

Engr. Jawed Salim Qureshi

Prof. Dr. Fazal Ahmad Khalid

Prof. Dr. Fazal Ahmad Khalid

Qasim Ali Shah

Qasim Ali Shah

Parvez Butt

Parvez Butt

Shahid Hussain Bokhari

Shahid Hussain Bokhari

Imran Anwar

Imran Anwar

Tahir Ghani

Tahir Ghani

Sultan Bashiruddin Mehmood

Sultan Bashiruddin Mehmood

Adil Najam

Adil Najam

Waqar Khan

Waqar Khan

Moazzam Choudary

Moazzam Choudary

Faisal R. Awan

Faisal R. Awan

Mir Nooruddin Mengal

Mir Nooruddin Mengal

Ahsan Iqbal

Ahsan Iqbal

Dr. Mehreen Faruqi

Dr. Mehreen Faruqi

Malik Amin Aslam

Malik Amin Aslam

Ishaq Khan Khakwani

Ishaq Khan Khakwani

Mosharraf Hossain

Mosharraf Hossain

Junaid Jamshed

Junaid Jamshed

Jawad Ahmad

Jawad Ahmad

Najam Sheraz

Najam Sheraz

Sami Khan

Sami Khan